Állandó

Az én hazaszeretetem
Nem jön megy mint a kormányok
Bennem él akkor is
Amikor remegve állok
Állandósult béke bennem
Szorongatott helyzetemben
Éhségben is elveszetten
Isteni nagy kegyelemben
Karácsonyi csillagokkal áldott
Égbe látó  halk veretlen
Minden napon táncra perdül
Kerékpárral gyalogosan
Anyaföldön feleletül
Minden szép hang neki zendül
Akármilyen zene szólhat
Gyávaságot nem csiholhat
Árvalánydal neki csendül
Erőszakot nem hegedül
Se tegnap se ma se holnap
Halott eszmén nem települ
Nem enged a besúgóknak
Ravaszkodó édes bóknak
Hamis mammon alkalomnak
Orvul ártó háttérszónak