A Csend csarnoka

Tavasz – sziget közepén tavaszi erdőben rigók füttyögnek és fürjek pility-palattyolnak. Fácán, páva és mindenféle színes madár sétál a selymes fű borította ligetekben napkeltétől napnyugtáig. Elefántok, zebrák, szarvasok, őzek legelésznek, egy – egy bolyban érctorkú kakasok köszöntik egymást.

Valaha kacagó emberekkel népesült be Tavasz-sziget. Születtek, felnőttek, házasodtak, sokasodtak.Sokat beszélgettek, játszottak és örültek egymásnak. Nem ismerték egymás gondolatait.Egy napon csalogató, narancssárga gyümölcsre akadtak. Színe a narancsra emlékeztette őket. Édes íze mint a banáné, narancsé, kiwié, almáé, körtéé és szőlőé. Majd elolvadtak ahogy beleharaptak a gyümölcsbe .
Ahogy megkóstolták, nem tudták abbahagyni az evést  annyira ízletes és finom volt. Bő, leveses íze semmilyen gyümölcs ízével nem vetekedett. Gyerekek, felnőttek egymást kínálgatták,nem tudtak betelni zamatával. Nem vették észre, hogy mind többször és többször fogyasztották a gyümölcsöt, annál halkabbak lettek. Nem telt bele sok idő /bár itt az időnek nem volt jelentése, nem volt rá szükség/ az emberek nem tudtak megszólalni, elment a hangjuk.

Mivel nem készültek fel hangjuk elvesztésére, az emberek hadonásztak, kézzel-lábbal próbálták jelezni egymásnak gondolataikat. Sajnos ez sokszor elégtelennek bizonyult olyan esetekben, amikor messze voltak egymástól. Hogy megoldják a problémát fákat, köveket ütögettek,készültek a hangszerek. Minden ritmus és dallam jelentett valamit. Csodálatos énekek és hangszerek alakultak ki. Az emberek rájöttek, hogy gyönyörű zenét tudnak csiholni fűből, fából, kőből, virágból. Olykor elég volt egy-egy dallamrészlet, egy-egy hang a közléshez és már jött is a válasz.
Az egyik zenebeszélgetés közben az egyik szigetlakó észrevette, hogy látja a másik gondolatát. Nosza küldött választ gondolatban. A válaszra újabb kérdés érkezett. Így folytatták a beszélgetést gondolat útján.
Nagy feladat elé állította Tavasz-sziget lakóit a megváltozott állapot, melyet bizonyosan a különleges gyümölcs okozott.  Nem kívánták egymást felesleges információkkal terhelni,csak Igaz dolgokról akartak gondolatot cserélni.Valóban nem is lehetett másként. A felnőttek gondolat útján nevelték gyermekeiket. Nem volt szükség komolyabb büntetésre. A gyermekek szót fogadtak. A felnőttek tiszták voltak minden káros gondolattól, csak arra törekedtek, hogy egymást szeressék, segítsék. Nem volt vita , nem volt hazugság, szeretet lengte be a kis szigetet.

Egy napon azonban a szigetlakók egy része másképp kezdett gondolkozni. Nemcsak olvasni tudtak a gondolatokban, hanem befolyásolták azokat. Bűnre, a tisztaság megszegésére biztatgattak és hangtalanul gonosz dolgokat suttogtak. Nem is olyan szép a ti életetek!- szították a viszályt a kis szigeten.
Tavasz-sziget lakói többfelé szakadtak. A levegő telve volt ide-oda cikázó csúnya villámgondolatokkal. .Feketén szikrázott a rossz akarat
Az emberek egy részét irigység, durvaság, erőszak töltötte el és ez az egész sziget létét veszélyeztette.

Egy kis embercsoport megőrizte tisztaságát. Fájdalom járta át testüket lelküket, majdnem megfojtotta őket a levegőben terjengő gyilkos gondolat.
Körbe állták a szigetet, kézen fogták egymást és gondolataikat a sziget közepére sugározták Gondolatban szeretett embertársaik arcát nézték.Tekintetük békét, szelídséget, türelmet, szeretetet sugárzott.
Álltak mint oszlopfők egy hatalmas égi templomban.Voltak, akik elővették hangszereiket és csodálatos dallamokat játszottak.
A sziget közepén egyszer csak megállt a levegő. Az emberek,akik eddig viaskodtak,megállították kártékony gondolataikat , és a sziget széléről körkörösen hangzó zenére és szeretetáramlásra figyeltek .Kitágult pórusaikkal hallgatták a zenét, érezték a szeretet jelenlétét.

Megölelték egymást.

A réteken pongyolapitypang mutatja sárga virágát szerényen, galagonya és áfonya nyújtja enyhén fanyar ízű gyümölcsét. Foltokban pipacsok lángolnak .A szigetet virágok éneke díszíti.
Néha felharsan egy-egy mennyei dallam, néha felcsillan egy-egy madárszólam és az emberek boldogok, mert ha egymásra gondolnak ,hála és szeretet fénylik fel bennük.