PONTGYERTYA

lelkemben úgy élsz magyar nemzet
kívüle sok-sok világ
nézlek értlek és szeretlek
megbocsátok minden hibát
megbocsátom hátsó tetteid
nem tudod mi végből miért vagy itt
rajtam élezett fogat nyelveket
mellyel gyermekeimet megvered
gúnyokat és lelki szenvedést
éveken át tartó megvetést
fizikai sebek kibocsátóinak
ne szenvedjenek ily nagy kínokat
mutogatást hazudozást
sárba lökést megtaposást
hamis cikket  kamerát
újságíró panamát
fontolás nélküli hangokat
hűségtagadó szólamodat
erőszakos ráhatást
fenyegető számadást
kényszerített életet
lehajtott vigyorgó fejeket

kívánok csillogó szemeket
daloló tiszta tekintetet
bátorító kézfogást
szabadságba eljutást