Benső Bizonyosság

003

sértegetések örömök és bánatok között
a felszín viharai erői fölött
fénytelen napon dobogó éji télben
finom hullámokkal  teli napsütésben
rossz kínzó szenvedések arcaiban ölt
a lángoló érzelmek falai mögött
a hajnali jeges vacogtató ködben
sínfutások fényesedése mögöttem
édes szüleim üldöztetése közben
gyerekkorom szorongató perceiben
a sok keserű édes hangulattájék
megkínzott emberek történeteiben
szénaboglyák víg kacaja ölel
lánglelkű kórusokban terül el
a hit életet adó parazsa
a hír a hang a játék tavasza
a csend beszédes örömöt nyújtó vigasza
mesék ölén gyémántok aranya
a hullámtörés óceáni balzsama
napsütötte házak omló pillanata
a búvárkodások légtelen illata
a tenger áttetsző karácsony húsvétja
a teremtett lélek szüzessége
a lét a Föld a népek színessége
kik mindannyian testvérek vagyunk
magyar voltunk tisztessége
hegyeink hírt hozó szavazata
Balaton tükröző jelszava
nemzetünk maradó fénykora

forrásóceán a mélyben
A Menny boldog Gyönyörűsége