Erőszakmentes

suhog bimbós ragyogással
kacérkodó lombszekér
vágtat omló dalolással
légkabátja zöld levél

lebegő kis apró fürtök
susognak az ágakon
selymes-szúrós sűrűn tömött
fenyőgallyak vállakon

illatfátyol hangja szólal
hárs alszik és felmereng
tölgyfalevél ugrándozik
szaladgál sok kisgyerek

gyertek rétek hűs szobáin
ifjú szívek s öregek
méreg fútta vitorlákat
örömszélbe tegyetek