Kilengő ígéret

padlóra szorított
fájdalom félelme
a görcsös vergődés
hatalmas kínjai
sokszorozódnak a
házfalak romjain
házasság szerződés
bűnrészes lapjain
torlódnak a testen
a lélek pírjai
ó Uram gyerekek
padlóra szegezve
szorongva lapulnak
a párok foltjain