Ebola

minden pillanatod
rögzített zene
próbád és otthonod
vándorol veled
nem kímél nem bújtat
távolba vezet
tapogatja motozza
kicsiny életed
vegykonyhába vezetett
végzetes vegyület