Teljes élet

Számomra a család, a mi családunk, amelyet közösen építettünk férjemmel, nem a szenvedés helye,
hanem az otthon, ahol feleségként és édesanyaként  a legteljesebb életet tudtam és tudom élni ,
mindazon dolgok , történések, tevékenységek mellett, amit régebben és most / hittanoktatás, versírás
közösségépítés, táborok vezetése, házaspárok lelki segítése, szegények istápolása, tanítás,
tánc, zenekar /teszek.  A legteljesebb, a legodaadottabb élet. A legteljesebb életet tudom élni, mert minden
képességemet kamatoztatni tudom a családon belül és kívül,  amire képes vagyok és amiket gyerekkoromtól
fogva tanultam a hajnyírástól kezdve a zenetanításig. A nekem  Csodálatos Élet, mely  Istenben gyökerezik,
rendkívüli rugalmasságra szoktatott nemcsak az időbeosztást tekintve. Alkalmazkodó képességre
tanított, hogy mindig tudjak a megváltozott körülményekhez igazodni úgy, hogy a Benső Bizonyosság, Isten szeretete vezet. Ez az állandó jelenléte Istennek akár örültem, akár sírtam, akár bánat ülte meg szívemet, mindig bennem élt, és él ma is.
Jézus megtanított arra, hogy ne a saját akaratom szerint, hanem Isten szeretetében éljek, minden
napomat az Ő Jelen-Léte hassa át.

A 12 élet, amit Istentől kaptam, bár csak 10 gyermekem született meg, arra figyelmeztetett, hogy
Isten az Élet, nélküle semmi vagyok. Ő az , aki erőt adott minden egyes terhességnél, hogy
leküzdjem az igen nehéz fizikai rosszulléteket 9 hónapig.  Ő adott nekem
erőt a szüléseknél kicsiségemben. Ő segített legyőzni  félelmeimet. Hiszen a szülés egy másfajta, hatalmas erőbedobást igénylő, erőnkön felüli tudatállapot, ahol fokozott fájdalomban kitárulkozik és találkozik a végtelen és a véges mikro- , és makro-világ. Ahol egyszerre vagyok teremtmény és teremtő, alkotott és alkotó ember,  Isten munkatársa. Gyermekeim szemében olyan szép világot tapasztaltam, amilyet  sehol máshol nem láttam még. Nem tudtam volna soha azt mondani, hogy egyik gyermekem kedvesebb a másiknál. Mindannyian egyformán fontosak voltak pici koruktól kezdve, noha minden gyermekem másképp igényelte és igényli szeretetemet. Minden életszakaszuk tele volt meglepetéssel,örömmel, bánattal. Megtanultam őket türelmesen nézni, szemlélni, tanítani.
Nagyon sokat kaptam és kapok ma is tőlük. Termő virágok, fák és egyszerre a gyöngyeim, akiket
Isten szeretete növesztett és növeszt most is.
Család.     Az én családom. Egy pici közösség, melyre nagyon kell vigyázni! Vigyázni, élni a
szóval, tettel, megélni a türelmet, hűséget, vállalva akár az üldöztetést,  kirekesztést,  félreértést. Vigyázni, hogy a
család,  – melyet olyannyira szeretek -, tagjai közül se gyermek, se felnőtt el ne vesszen.