Átlátszóvá váltam, mégis élek.

Több ezer gondolati kép jelenik meg az agyunkban egy nap. Több ezer gondolati kép, amiket ha láthatóvá próbálnak tenni a szkennergépek,csak képek lesznek, semmi más. Képek szándék és akarat nélkül. Ha a szkennerkezelő teszi hozzá a saját életét, emlék, vagy gondolatvilágát, szándékait, értékelését, világnézetét, az nem az áldozat gondolatvilágát,szándékait, élettapasztalatát fogja tükrözni.Több ezer gondolati kép, mely módot ad a minket körülvevő világunk feltérképezéséhez, tapasztalásához, felfogásához, megértéséhez, belső megjelenítéséhez. Nyersanyag, amivel vagy kezdek valamit, vagy nem. Nyersanyagként szolgálhat művészi munka kifejezéséhez , tevékenységhez.Tükrözheti természetes környezetünket, egyszerűen csak azt, amit látunk, hallunk, tapintunk, érzünk, érzékelünk, amit csinálunk, csináltunk, vagy tervezünk. s ezek változhatnak. Természetes
környezetünket, személyeket, tárgyakat, az élővilágot, a földet, a rajta élőket. Gondolati képeket a gyerek-, magzat-, felnőttkorból, emlékképeket, mozzanatokat, melyek lehet, hogy nekem fontosak, másnak azonban nem azok.
A gondolkodás folyamat, ahol eldönthetem, mit kezdek az adott gondolati képpel. Beépítem, tovább viszem egy -egy megoldásra váró feladathoz, cselekvéshez, vagy elvetem. Használom, vagy eldobom. A gondolkodás folyamat, amely folyamat is tükröződhet gondolati képben, de nem feltétlen tükröződik. Bonyolult folyamat, melynek egyes szakaszai rövid, rövidebb, hosszú, hosszabb, és élettartó folyamatok.
Nyersanyag is lehet a gondolati kép, a közbülső állomások is gondolati képek, és az eredmények is lehetnek gondolati képhalmazok.
A gondolati halmazok át- meg átívelnek egymáson hullámszerűen. Gondolkodom, tehát vagyok. ÉLETHOSSZIG TARTÓ FOLYAMATOK.

HA tévét nézek, abból is megjelenhet egy- egy gondolati kép, de nem biztos, hogy az egész film megjelenik. Minden emberben más és más mozzanat fog jelentkezni egy-egy adott film kapcsán, de mindenkinél másképpen és más módon és más gondolati kép, vagy gondolati képek.
Nagyon rejtelmes az, amit olvasunk. A gondolati kép mindenkiben más és más ugyanazzal a könyvvel,regénnyel, verssel, novellával kapcsolatban. Az Istenbe vetett hit is megjelenhet gondolati képekben, melyeket az adott vallások cizellálhatnak. Az, aki nem hisz, egészen
másképpen fogja értelmezni ezeket a képeket. A gondolati képek akkor is megjelenhetnek, ha a másik embert hallgatod, a másik ember beszél, cselekszik, képzel, esetleg hangosan gondolkodik, vagy dolgozik. Az is lehet gondolati kép, ha csak egyszerűen beleéled magad a másik ember, vagy egy filmszereplő sorsába .A képzelet, az álomkép is gondolathalmaz, sokszor rendezetlenül.
Ha agyunk ki van téve mindenféle sugárzásnak ( lézer, mikrohullám,binaurális hangok ), vegyi anyagnak, agyi területek szándékos ingerlésének (melyet vagy egy stimulálógép, vagy egy hacker végez), a vizsgálati gamma-sugárzásnak, amit persze a néző, aki a szkennerfelvételeket nézi nem lát, mást fog látni, mint a VALÓ IGAZSÁG, VAGYIS AMI VALÓJÁBAN AZ AGYBAN
MINDEZEK
( SUGÁRZÁSOK, VEGYI ANYAGOK) NÉLKÜL VÉGBEMEGY, vagyis egy elhazudott , megmásított, a gépkezelő által kialakított gondolatmenetet, mely sokszor nem felel meg a valóságnak. Ha ehhez még hacker tevékenység is társul, mely leginkább csak szexuális zaklatásra képes, még inkább összezavarja az eredményt. A szkennergép ugyanis képtelen a szándékot megjeleníteni, és nem tudja kitalálni,
hogy az adott képpel mit is fog tenni az illető. Eldobja,vagy felhasználja.

Az embert a másik ember előtt nem a gondolati halmazai, amely több ezer képből állhat naponta – mely függ az ember hovatartozásától, életkorától,
anyagi állapotától, kultúrájától , életállapotától – minősítik, hanem tettei, és addig eltelt élete. Vajon kinek van bátorsága emberként a másik ember gondolatvilágában vájkálni?

A naponkénti több ezer gondolati képet , amit egy ember gondol, nincs az a másik ember, aki rendszerezni, szűrni, felhasználni tudná egyedi módon, csak az,
aki ezeket gondolja. Pláne, ha egy nagyon gazdag képzeleterővel, élettapasztalattal rendelkező kreatív ember gondolatait nézi úgy, hogy a gondolati képek nagy részét nem is tudja a szkennergép kimutatni, visszaadni a több ezer képből .Sőt egy- egy szó ízlelgetése, forgatása is gondolati kép, holott ez az alakító, építő, formáló folyamat élethosszig tart, mely életünk végéig rengeteg állomáson megy át. Bonyolult folyamat, melynek egyes szakaszai rövid, rövidebb, hosszú, hosszabb, és élethosszig tartó szakaszokból állnak.

Nem véletlenül dolgozik agyunk koponyában. Az agykoponya védi minden külső hatástól.
Ki védi meg az agyat a hatalomvágytól?