Botrány

“Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik.” (Mt 18,6-7)

I
kikényszeríteni a döntést
mikrohullámú alapon
elvenni a szabad választás
lehetőségét hanyagon
a személyi szabadság
ellehetetlenítése árán
nem megvárni a gondolkodó
folyamat eredményét
mely esetleg ugyanaz lenne
értelmetlen és hazug kísérlet
mely keresztül gázol egy család
mindennapos életén
lemeztelenítve megfosztva
az igazságtól

II
hazugságnak nincsen párja
haja haja hajadon
lebukik a fiatára
haja haja hajadon
rádől lányra fiúlápra
haja haja hajadon
csókot kap a kincsestárba
haja haja hajadon

III

győzedelmes fáklyáját
maga nézi önzésből
hatalomvágyból a
pénz iránti olthatatlan vágytól
nagyot gerjeszt vagyont
a semmiből ami nincs
a vanból ami mindig is volt
nem őáltala jött létre a fénye
a maga eredményére néz le
tudósítja az áltudományt
amely  nem is létezik
győzelmet tehetséget
nélküle teljesebben létezett
agyagként használja az embert
Istent játszva magát caligulálta
lódított régen hazudik most
lódít a jövő felé hangzatost