Kémprogram

Ki ismeri a nyomkövetésből fakadó
látható és láthatatlan sérüléseket?

I

Hová lett bizalmad, ha hitemet kergeted?
Hol van hited, ha bizalmam jelekbe szeded?
Hol van életed, ha máséból lopsz szegletet?
Hol van szabadságod, ha szabadságom elveszed?
Hová lesz egészséged, ha enyémet pokolra kergeted?
Hol van a múlt, a jelen és jövő, ha egybemossa börtönöd?
Hol vannak belső tereid, ha nem hat benned
a végtelenül  megújuló szeretet?

II

Te még szabadon kószálhattál.
Gyermekednek, feleségednek nem adod meg
a tévedés lehetőségét,mint aki nem tudja, hogy
személyi szabadság  nélkül az ember csak egy irányított bábfigura .
Nem gondolsz másra, csak magadra!
Meg akarod óvni énedet az aggódástól, csalódástól és  haláltól.
Így hol marad a felfedezés víg-öröme?
A járt út helyett a mindennapi egyszerű csodák fényessége?
Hol marad Isten akarata, döntése?
A hozzá való alkalmazkodás lehetősége?
Azt hiszed hogy kiszámíthatod a kiszámíthatatlant?
Biztosíthatod a biztosíthatatlant?
Mivé lettél ember?
Hová lett esendőségednek tudata?
Hagysz e döntési lehetőséget bárkinek is magadon kívül te,
a tökéletesség délibábjának foglya?