Atomtemető

gondol e önmagára
az a nemzet ki sugárzó szemetét
egy másik népre dobja

a nyomorúság szigetén
hol a temetők sugara
a messzi falvakig elér

hol daganatos zöldségek
nőnek a megnyúzott földön
kereszteződnek a gének
a burjánzó testű lények
kínjaikban nevetgélnek
sugárzó komolyan élnek

nem tűrnek úgy nem akarnak
atommezőn bút aratnak
lányok fiúk korán halnak