Category Archives: Á

Á

Ádventi ének

advent-80125_1920tizenegyen ültünk

a nagy szobában

egyet akartunk mind

mi valahányan

Á

Ádventi gyertyák

I . gyertya

Milliárdos ellentétek

A világ kétharmada

szeded a rizst a nyirkos földeken
a tér meghajlik ó Világok Asszonya
szegett hátú nappalokban őröl a
kietlen sorsú lányok alkonya

nem néz előre a jelenben él
ütlegek visszhangjától hangos
lakik a puszta talajon szegény
a megerőszakolt asszonyok tarlója

Az egyharmad

műanyag szervek tülekednek
a sürgősségin álcázott élet
zajlik az igazi kísérlet
egészséges lelkeket vennének
potom virtuál pénzekért
jobb karban az RFD  chipek

II. gyertya

nazgulok fénye  hasad az égen
harsogó átkaik omladoznak
ébredő emberiség zászlaja alatt
foszló lepel  a szemfényvesztésen

III. gyertya

a hatalmi elit bája
a mágia sikeres
kiháziasítása
a nanotechnikával
győztes alkalmazása
az egyénekkel szemben
frekvenciakerítés
tudatmódosítása
hányinger hasmenés
hányás műalkotása

IV. gyertya

I

sokan ballagnak az utakon az elszenvedett
tudati kísérlet erőszak vesztesei
kik feladván vagy belefáradván
megalkudtak a terror lemeztelenített
formáival szemben
ó Világok Szépséges Anyja
vigyázz rájuk

II

egyéniséget nem feladva
a személyiség változatosságát
a szabad-akaratot  megőrizve
küzdeni a lelki-terror  elkövetőivel
szemben megőrizni az egyéni döntési
képesség valódiságának mikéntjét
nem feladni a tudati támadásokkal
SZEMBENI ELUTASÍTÁS szükségességét
a korban mely erőszakot kényszerít
a legszemélyesebb legintimebb életre
mely valaha is létezett

Átlátszóvá váltam, mégis élek.

Több ezer gondolati kép jelenik meg az agyunkban egy nap. Több ezer gondolati kép, amiket ha láthatóvá próbálnak tenni a szkennergépek,csak képek lesznek, semmi más. Képek szándék és akarat nélkül. Ha a szkennerkezelő teszi hozzá a saját életét, emlék, vagy gondolatvilágát, szándékait, értékelését, világnézetét, az nem az áldozat gondolatvilágát,szándékait, élettapasztalatát fogja tükrözni.Több ezer gondolati kép, mely módot ad a minket körülvevő világunk feltérképezéséhez, tapasztalásához, felfogásához, megértéséhez, belső megjelenítéséhez. Nyersanyag, amivel vagy kezdek valamit, vagy nem. Nyersanyagként szolgálhat művészi munka kifejezéséhez , tevékenységhez.Tükrözheti természetes környezetünket, egyszerűen csak azt, amit látunk, hallunk, tapintunk, érzünk, érzékelünk, amit csinálunk, csináltunk, vagy tervezünk. s ezek változhatnak. Természetes
környezetünket, személyeket, tárgyakat, az élővilágot, a földet, a rajta élőket. Gondolati képeket a gyerek-, magzat-, felnőttkorból, emlékképeket, mozzanatokat, melyek lehet, hogy nekem fontosak, másnak azonban nem azok.
A gondolkodás folyamat, ahol eldönthetem, mit kezdek az adott gondolati képpel. Beépítem, tovább viszem egy -egy megoldásra váró feladathoz, cselekvéshez, vagy elvetem. Használom, vagy eldobom. A gondolkodás folyamat, amely folyamat is tükröződhet gondolati képben, de nem feltétlen tükröződik. Bonyolult folyamat, melynek egyes szakaszai rövid, rövidebb, hosszú, hosszabb, és élettartó folyamatok.
Nyersanyag is lehet a gondolati kép, a közbülső állomások is gondolati képek, és az eredmények is lehetnek gondolati képhalmazok.
A gondolati halmazok át- meg átívelnek egymáson hullámszerűen. Gondolkodom, tehát vagyok. ÉLETHOSSZIG TARTÓ FOLYAMATOK.

HA tévét nézek, abból is megjelenhet egy- egy gondolati kép, de nem biztos, hogy az egész film megjelenik. Minden emberben más és más mozzanat fog jelentkezni egy-egy adott film kapcsán, de mindenkinél másképpen és más módon és más gondolati kép, vagy gondolati képek.
Nagyon rejtelmes az, amit olvasunk. A gondolati kép mindenkiben más és más ugyanazzal a könyvvel,regénnyel, verssel, novellával kapcsolatban. Az Istenbe vetett hit is megjelenhet gondolati képekben, melyeket az adott vallások cizellálhatnak. Az, aki nem hisz, egészen
másképpen fogja értelmezni ezeket a képeket. A gondolati képek akkor is megjelenhetnek, ha a másik embert hallgatod, a másik ember beszél, cselekszik, képzel, esetleg hangosan gondolkodik, vagy dolgozik. Az is lehet gondolati kép, ha csak egyszerűen beleéled magad a másik ember, vagy egy filmszereplő sorsába .A képzelet, az álomkép is gondolathalmaz, sokszor rendezetlenül.
Ha agyunk ki van téve mindenféle sugárzásnak ( lézer, mikrohullám,binaurális hangok ), vegyi anyagnak, agyi területek szándékos ingerlésének (melyet vagy egy stimulálógép, vagy egy hacker végez), a vizsgálati gamma-sugárzásnak, amit persze a néző, aki a szkennerfelvételeket nézi nem lát, mást fog látni, mint a VALÓ IGAZSÁG, VAGYIS AMI VALÓJÁBAN AZ AGYBAN
MINDEZEK
( SUGÁRZÁSOK, VEGYI ANYAGOK) NÉLKÜL VÉGBEMEGY, vagyis egy elhazudott , megmásított, a gépkezelő által kialakított gondolatmenetet, mely sokszor nem felel meg a valóságnak. Ha ehhez még hacker tevékenység is társul, mely leginkább csak szexuális zaklatásra képes, még inkább összezavarja az eredményt. A szkennergép ugyanis képtelen a szándékot megjeleníteni, és nem tudja kitalálni,
hogy az adott képpel mit is fog tenni az illető. Eldobja,vagy felhasználja.

Az embert a másik ember előtt nem a gondolati halmazai, amely több ezer képből állhat naponta – mely függ az ember hovatartozásától, életkorától,
anyagi állapotától, kultúrájától , életállapotától – minősítik, hanem tettei, és addig eltelt élete. Vajon kinek van bátorsága emberként a másik ember gondolatvilágában vájkálni?

A naponkénti több ezer gondolati képet , amit egy ember gondol, nincs az a másik ember, aki rendszerezni, szűrni, felhasználni tudná egyedi módon, csak az,
aki ezeket gondolja. Pláne, ha egy nagyon gazdag képzeleterővel, élettapasztalattal rendelkező kreatív ember gondolatait nézi úgy, hogy a gondolati képek nagy részét nem is tudja a szkennergép kimutatni, visszaadni a több ezer képből .Sőt egy- egy szó ízlelgetése, forgatása is gondolati kép, holott ez az alakító, építő, formáló folyamat élethosszig tart, mely életünk végéig rengeteg állomáson megy át. Bonyolult folyamat, melynek egyes szakaszai rövid, rövidebb, hosszú, hosszabb, és élethosszig tartó szakaszokból állnak.

Nem véletlenül dolgozik agyunk koponyában. Az agykoponya védi minden külső hatástól.
Ki védi meg az agyat a hatalomvágytól?

Állandó

Az én hazaszeretetem
Nem jön megy mint a kormányok
Bennem él akkor is
Amikor remegve állok
Állandósult béke bennem
Szorongatott helyzetemben
Éhségben is elveszetten
Isteni nagy kegyelemben
Karácsonyi csillagokkal áldott
Égbe látó  halk veretlen
Minden napon táncra perdül
Kerékpárral gyalogosan
Anyaföldön feleletül
Minden szép hang neki zendül
Akármilyen zene szólhat
Gyávaságot nem csiholhat
Árvalánydal neki csendül
Erőszakot nem hegedül
Se tegnap se ma se holnap
Halott eszmén nem települ
Nem enged a besúgóknak
Ravaszkodó édes bóknak
Hamis mammon alkalomnak
Orvul ártó háttérszónak

ÁTITATOTT

Az arctalan háttérhatalom lényegülése

barátot barát ellen
gyereket szülő ellen
testvért testvér ellen
hangol

legyél önző
durva hamis
fizetem a
gonosz dalt is
úgy tántorogj
úgy viháncolj
ne dédelgess
de harácsolj

áruld be a barátodat
legyél trendi tévé-őrült
bajt keverő gonosz fogat

legyél falánk
legyél szexi
legyél szajha
legyél happy

ne segíts az
éhezőnek
szegény levert
létezőnek
néma félénk
elmenőnek
ne merj sírni
szépet vinni

gyűlöletes
legyél ennyi

 

 

Á TT

Áttetsző

 

A soroksári Templomharang és
a csepeli Kis-Dunaszellő találkozása

Duna partján találkoztak
Csókolóztak összeforrtak
Násztáncukon hársfa zengett
Folyó habján összecsengtek

Jázmin Olaj mind azt mondta
Füves-part is megszorozta
Nádas ruca bóbiskolta
Árnyjátékát arrébb tolta

Éjszakai felhős égen
Májustánci halk vidéken
Találkozott két kis hullám
Ünnep volt a Duna partján

 

Á TT

Átváltozás

 

lassan nyújtja karmait
kert végében ketrec áll
panel magas rácsa nő
sólyom nyitja szárnyait

utoljára felrepül
suhan vele Tartarosz
vasgerendák lába közt
tollaiban foszladoz

átváltozik tört fehér
fázós kutya tűnik el
szőrbundába költözött
árva madár fém-fehér

nincstelen éj az éjben
láthatár ott nem lebeg
forráson túli csöndben
egy pontban kerestelek

Árnyjáték

 

a hazugságnak
sosincs krisztusi arca -
álarca hályog