Category Archives: akrosztichon

Tisztaszemű

1

Lelkében a semmi minden
Érdek nem hajtja kosarát
Legyint a pénz szertefoszlik
Erőtlenül boldogan jár
Kenyerében hűségfűszer
Babaholmi gyermek szabály
Ezer botrány nem tud hatni
Nemzete most vív  muzsikál

Sarkában a sátán beszél
Zordan szólnak hacukák
Elképedő forró szeszély
Génmanipulált szörnyvilág
Édesgetve befolyásol
Nyelve hegyén  megcitál
Erősebb vagy erőtlenül
Kincseidért lealáz

2

Sírnak néma nagy gyermekek
Zokognak az anyák apák
Oltalomhely nem vár rájuk
Májust várnak gyümölcsfák
Orvost látnak igaz orvost
Reménybe szőtt gyógyulást
Újra élnek igaz gyöngyök
Arcuk csupa mosolygás
Kicsik  fölött ragyogás

3.
Simogató kezek emelkednek
Zúgnak a hegyek között a hívó
Erős bátor bizakodó hangok
Lobognak az égig érő tüzek
Ízlelt szabadság erején
Derűs Kárpátokban csengő harangok

4.

Isten ösvényén lépeget
Görög újul a nevetés
Aratnak napszőtte légvirágok
Zivatarban szivárvány alatt
Sátorozó távoli alkonyok
Állnak sorban a tereken
Gondolatok tettek nappalok

5
Itt erőszak ott bűn az úr
Reményt vesztett emberek
Gépek osztotta ésszel
Alkudoznak gyermekek
Legyek segítő legyek  kar
Oly megbocsátó
Messiási tervezet

 

6.

Titok ígérte égi tánc
Indító megtartó lágy remény
Szertelen ívű lobogás
Teremtett eleven égi fény
Alakod átlátszó örök tény

Színek végtelen dzsungele
Ígéreted örökkön örököd
Vigadj Remény Szelleme

7.
Becsüld a szót a zenét
Értsd szívét a hangnak
Keresd bátran a választ
Erősséged híven tartsad
Segíts ifjúnak öregnek
Segíts a rád szorulóknak
Élelmedet Isten adja
Gerjeszd lelked szelíd szóra

8.

Üde zöld réteken vár majd
Legyint hazug csúfolásra
Dédelget nem látott csodával
Ölel engem liliomrózsával
Zene fogad örök harmóniával
Énekel tavaszi számadással
Siralomból táncolok át örök
Táncolással

Szerelemben örök kacagásban
Erősített védő napsugárban
Napom voltál Krisztus valósággal
Viaskodtam ördögboszorkánnyal
Eljegyzett engem
Derült dalolással
Erőmön túli vallomással
Teremtett angyali akarással
Te voltál tanúm Istenem

Élet – Jel

(Vers 11 édes gyermekemről)

akrosztichon

 

Reményed őrizzen
Ég felé elvigyen
Kutassa fény titkát
Angyallá szédítsen

Aklunkban bő hely
Nomád a tavasz
Dél kondul körben
Rád süt a pipacs
Átlángol a szép
Sorsoddá sződd el

Diófa ágán
Áthajol a szellő
Világok száján
Indulsz fehér úton
Dalolnak mindenek

Bátor voltál
Átdaloltál
Ligetek közt
Itt maradtál
Néma fényben
Tavaszodtál

Boldog Herceg Asszony álma
Aranyában virág szára
Leander nő nemsokára
Árkokon is átvibrálva
Zivatarban valahára
Sokreményű karcsú fára

Apró fürtökben áprilisi álom
Nimfák táncolnak napnyugta csendben
Narancsok közt fényorgona játszik
Akkordjaidban őrző rejtelem

Ragyogó palástját ölti a nyár
Ibolya virágzik újra
Tékozló természet vendége vár
Aranyló foltokba bújva

Déli szélben fogant
Óceáni mámor
Reményben fénytető
Igaz gyöngyű Ámor
Kincsemben égre gyúl
Aranyszálú gyémánt

Féktelen körökben
Liliomnyi létben
Óra kattanásra
Régi szép szerényen
Adott téged Isten

Álmodunk átdalolva
Bíbor szigetek közt
Egek hajlatában
Lovaid abrakolnak

Álmélkodnak szerteszórva
Reménybe öntik testem
Orgonasípok aranyba forrva
Népdalt táplálsz bennem

Reménybe szőttétek életem
Adtatok bársony esteket
Deli harmatban játszott a Hold
Bánatos szemű éneket
Bódult dallamú szenteket
Aranyarcú szaftos almát
Régi és új fájdalom
Derült szegélyű illatát
Fakasztott források hangjait
Áldott világ magzatát
Átkarolom a Föld megroggyant asztalát