Category Archives: B

Boross Teréz Ilona felolvasóestje

Felolvasó plakát

B

Bonyolult

neurons-582052_1920figyeled az
önkéntelent
a mozdulat
nem hazudik
a viszonyok
sorbonyolult
rendszerében
a válasz nem
a kérdéshez
igazodik

bejegyzés ideje  2015. 10.20.15.00.
B

Bizalom

milyen szabadság az

melyik a nyomkövetőt

tekinti házának

B

Botrány

“Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik énbennem hisznek, jobb annak, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Jaj a világnak a botránkozások miatt! Mert szükség, hogy botránkozások essenek; de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik.” (Mt 18,6-7)

I
kikényszeríteni a döntést
mikrohullámú alapon
elvenni a szabad választás
lehetőségét hanyagon
a személyi szabadság
ellehetetlenítése árán
nem megvárni a gondolkodó
folyamat eredményét
mely esetleg ugyanaz lenne
értelmetlen és hazug kísérlet
mely keresztül gázol egy család
mindennapos életén
lemeztelenítve megfosztva
az igazságtól

II
hazugságnak nincsen párja
haja haja hajadon
lebukik a fiatára
haja haja hajadon
rádől lányra fiúlápra
haja haja hajadon
csókot kap a kincsestárba
haja haja hajadon

III

győzedelmes fáklyáját
maga nézi önzésből
hatalomvágyból a
pénz iránti olthatatlan vágytól
nagyot gerjeszt vagyont
a semmiből ami nincs
a vanból ami mindig is volt
nem őáltala jött létre a fénye
a maga eredményére néz le
tudósítja az áltudományt
amely  nem is létezik
győzelmet tehetséget
nélküle teljesebben létezett
agyagként használja az embert
Istent játszva magát caligulálta
lódított régen hazudik most
lódít a jövő felé hangzatost

B

Barátok közt denevér

barát – e az aki
nemlétező jussát
követeli bátran
nyomorítja lábam
telepítő áram
mozgatja Maruszját
következő parti
hazament aratni
levágni a birkát
borok között Villány
libegőn a villám
teregeti villán
bosszúszomjas irkát
kétsége falatnyi
rendőr haver lakli
szeretőhöz fuss hát

Boldizsár Péter cameó

“Szabó Sipos Barnabás mondja el egy kortárs magyar költőnő, Boross Teréz Zárolt emlékezet című versét. ” A cikk és a videó a fejléc alatt a  Boross Teréz költő menüben  a Videók menüpontban  található.

 

B

Biohacker

lop csal
hazudik
megtéveszt
eltéved
rejtőzködik
rejteget
rabló-
pandúr
győzni
sose fog

az agy
nem
számítógép
nem
fegyver
nem
feltölthető
szerver

tulajdonosa
csodákkal teli
lelkiismerettel
rendelkező
ember

B

Bánat

23c96e700208b2be7fc8228ee07f11b7

 

 

 

 

 

A rádiófrekvenciás, infrahang fegyver, vakító lézer
kényszerített kezelőjének fájdalma

álmaidban se volt
fájdalom járja át
szíved átgyolcsozott
pántjait térfalát
hármas átdolgozott
kamra oltárait
féktelen pátoszú
szenvedés áll ma itt

 

B IIF

Besúgók kora

 

a megbocsátás dialektikája

nem kézfogás a rosszban
nem a lehallgatás és elhallgatás
velőig hatoló vésője
nem a félelem diktálta beleegyezés
süketen és vakon kimondott szó
nem a vállrándítás könnyedsége
izzadó fékek rövidsége
nem az ítélkezés pusztító örvénye
a háttér harag sunyisága tervezhetősége
nem mikrohullám diktálta kínszenvedés
lézerek közti holtkerengés
nem egy teljhatalom igenlése
a tudatlanság béketűrése
tudatmódosítók betörése

örömöt fakasztó
milliószor millió Igen
minden percben
minden napon
minden évben
az újrakezdésre

B IIF

Benső Bizonyosság

003

sértegetések örömök és bánatok között
a felszín viharai erői fölött
fénytelen napon dobogó éji télben
finom hullámokkal  teli napsütésben
rossz kínzó szenvedések arcaiban ölt
a lángoló érzelmek falai mögött
a hajnali jeges vacogtató ködben
sínfutások fényesedése mögöttem
édes szüleim üldöztetése közben
gyerekkorom szorongató perceiben
a sok keserű édes hangulattájék
megkínzott emberek történeteiben
szénaboglyák víg kacaja ölel
lánglelkű kórusokban terül el
a hit életet adó parazsa
a hír a hang a játék tavasza
a csend beszédes örömöt nyújtó vigasza
mesék ölén gyémántok aranya
a hullámtörés óceáni balzsama
napsütötte házak omló pillanata
a búvárkodások légtelen illata
a tenger áttetsző karácsony húsvétja
a teremtett lélek szüzessége
a lét a Föld a népek színessége
kik mindannyian testvérek vagyunk
magyar voltunk tisztessége
hegyeink hírt hozó szavazata
Balaton tükröző jelszava
nemzetünk maradó fénykora

forrásóceán a mélyben
A Menny boldog Gyönyörűsége