Category Archives: IIF

Családi állandó

a szülőszoba felé ballagtam
az ötven fokos hőségben
néztem a reggeli tüzes Napot
ifjú nő alkudott halkan

hordoztam nyolc hónapon át
a terhem csípőmön lakott
kibomlott testi fájdalom
csillagszemmel vártam terád

fürtös hajú fiú lettél
kedves vidám szívű pírdal
altattalak fuvolaszóval
mosolyogtál vígan nevettél

 

 

Áronnak, hatodik fiamnak szeretettel!

IIF V

Való Világ

Éden hol vagy?

az álság tornyai gyorsan pöffeszkednek
a milliós közegben nem való a világ
nem létező helyzetekben a játék a báb
mint egy kiugró színész ontotta képben
talentumok nélkül kényszeredett képzet
furcsán szüli a hamis reményt melódiát

olcsó húsnak híg a leve de itt nincsen
boldogság vagy valami más csak a rothadás
bűzös szaga izzik terjed a levegőben
lélektelen lelkeket kőt dús egymásba
a sincs ferde foglalata durván fűzi
hamis illúziók egy átkos feredőben

Torony

ki tanúskodni mer a múltról
a szándékos megaláztatásról
elítélik mint egy fegyencet
ha soha senki nem beszélhet
hogyan kerülheted el végleg
a diktatórikus pénzrendszert
hogyan élheted napjaid
szabadon szelíd békében
ha nincs aki hallgatja élőben
újra és újra megtörténhet
ha ki benne élt hallgat mint a sír
nem lesz attól szabad az élet
ha keléseken ül és homorít
ha nincs egy tanú aki szóljon
a véres megalázott múltról
milyen letéteményesei
a jövőnek azok akik nem
tisztelik az emberi létet

A szentély

játék az élet hirdetik
kiknek nincsenek gyermekeik
ahol pénzről szól az élet
hol pénzre tekint a lélek
hol kitaszítottá válik
ki nem illik az összbuliba
nincsen egységben a pénzzel
a bankjegy által diktált étel
nem csúszik le lobos torkán
csendben lopózó vitaorkán
zajló tengerén pénz a pénz
hatalmas fura nagy hasas sas

Gyerekbántalmazás

a kormánynál vagy
az anyósülésen te ülsz

nem tudsz róla
a pici lányka
sírva kiabálja a hátsó ablak melletti ülésen
hagyd abba hagyd abba

az agyát befolyásolja
egy kontroll-közvetítőgép

Fémterjeszkedő

Fénykorát éli a nano
tüdődben a terjeszkedő
milliárd részecske pufog
lélegzed a furakodó
apró romboló szereket
érzékeny szervekbe nyomul
a tüdőlebenybe szorul
telítődik a szervezet
változtatja DNS-ed

A gépek világa csahol

kapcsolod a távoli számítógépet
ablakot nyitsz rajta a szép feleséged
leskelődsz nézegeted mit csinál
vetkőzik lassan az ágyánál
aztán vétkes szeretőre gondolsz
kapcsolgatod a webkameráját
és senki nem tudja hogy mit művel
a jóságosnak kinéző ember

kameraállásban látja nagy szégyenét
hogy csak érzelmeket rabol dúl szét
arctalanok fogják osonva a jelent
virtualitásba burkolt fosztogatás
lopja ezrek felületéletét

Csodálatos gyerekkor

fruit-468192_1280

felhőkbe néztem szakadatlan
így feküdtem hanyatt a füvön
tiszta friss volt kékesen a lég
házunk úszott a legtetején
igazi szilva volt a fagylalt

dús húsába nagyot haraptam
mázsányi sárgabarack függött
a szerteágazó gyümölcsfán
édesanyám sok lekvárt főzött
hullott és szedtük lankadatlan

karját nyújtotta a vörös Nap
meleg mély délután a nyári
kukoricagóréban ültünk
kukoricacsövek szemei
ránk kedélyesen  kacsintgattak

szellő énekelt duruzs – halkan
az elhagyott lóistállóban
képzeltük el pejlovainkat
friss szalmát adtunk simogatva
mesébe szálltunk esthajnallal

lépdeltem sínek felületén
rohantam félpályákon hosszan
gurítani az osztályfőnöknél
kis udvarán fakuglibábuk
nagyot játszottunk területén

hangja volt az egyszerű csendnek
bodzabokrok között haladtam
harsogó mélyzöld friss szavaknak
a karcsú gyöngyvirág sziromnak
a petróleumlámpa estnek

IIF N

Nagyböjti hála

jezus-a-keresztena mindig bennem élt bölcsőben
hordoztalak kenguruban hátizsákban
szegényes kopottas felsőben
az Erzsébet hídon át néztem rád
örvendeztél a megújuló
kivilágított szép Budapestnek
mint akit feltűztek a Vár aljára
le sem hunytad szemedet a mára
csak nézted a sok sok embert mint aki
érteni véled  megszabdalt néped
ujjongtam a gyönyörű réten
a vitorlázó repülőréten
keresztül – kasul sétálgattam
kicsinyeimmel Budát Pestet
hidakon a szépséges estek
zenéltek templomok szelíd  percek
játékra váró terek kertek
édesanyák édesanyja álma
Te vagy gyermekeim arcában
a rajzolhatatlan  tiszta tárna
eszmélésemben kezdet jelen  végzet
fagyos kezemben őrzött igézet
múltam voltál hajnalom várásában
családomnak adott gyöngédségeimben
esti altatások előtti
játszi mesékben a csöndességben
jelen vagy minden percemben mint aki
nem akar nem tud máshova menni
ott vagy minden arcban Te az Isteni
várakozásom teljessége méhemben
nappali vesződségem  szegénységben
aki mindig vár és sosem hagy el
jelenléted bennem énekel
Te vagy a tűz szívemben lángoló
Te vagy hűségem zálogát tároló
aki megtart az emberfeletti létben
ahol eltűnt határok jelzik
kiszolgáltatottságom pólusát
és Te vagy mégis aki  ápolsz
éledsz velem ha hackerek hada terem
mentettél halálos áramütésben
a megfeszítettség végsőkön túli
kitartó elesettségében

köszönöm a múltból forrásozó jelent
a jelenből kivirágzó jövőt
ahogy akartad ahogy akarod
kezedben nyugvó csöppnyi életem

IIF T

Teremtő valóság

gitárhúrok keresztezték utad
selymes hangjuk vonzott
a cél magának tört  büszke utat
szorgalommal porzott
az idő labirintusába tart
féktelen képesség
vitt előre adva volt a téma
lehulló bilincsek
megtanult érzetek szabad
kötöttségén belül
a lélek adni kész

teremts anyagtalan
lelki táplálékot
másoknak magadnak
játszd a zenét az öröklét

időbeni tanúját

 

Bazsinak, negyedik fiamnak névnapjára!

Születésnapi énekek

 

I

A hajnali szél társuljon melléd!
Nem a vihar, Szentlélek fénye!
Szeretet égi reménye szóljon!
Hív téged estéli misére.

II

Büszkén vettem fel a kismamaruhát a főiskolán.
Világoskéken ragyogott előrenéző pocakom.
Együtt gyakoroltuk a nagy Bachtól az e-moll szonátát,
hosszú vajúdás után megszülettél egy januári hó-napon.

A fák lombjain át néztelek oly sokszor,
ölelgettük törzseiket a Szent Imre téren.
Csodáltuk az életet az Állatkertben.
Nyakamban Andrissal, méhemben Dáviddal
karomba kaptalak és rohantunk a földalatti után.

III

 

Karcsú leány nézett a sűrű végtelenbe
Hol van merre fut az ő  nagy szerelme
Merre  a holnapután  kedves kietlenje
Mért tűnik az idő gyorsan sietve

Miért taposott a létbe hirtelen pásztora
Mért csak ennyi volt az ifjúság színes  fátyola
Miért kapta el a vándor a szűz lány halk szavát
Miért nem becsülte meg az igenek dús borát

IV.

három kicsi gyermek éneke kísérjen
három gyermekáldás három puha párnán
három terítésre három imádásra
legyen áldott néked földi terítéked
földi terítéked égi vezérlésed
legyen áldott mindig családi békében

Rékának, első leányomnak!

IIF M

Mogyoró hajú fiú

I

a vizsgálat utáni

kétnapos szenvedés

keresztútján túl

hol a fájdalom a

derekamat fogta

testemben lassan

szétterülő kínjával

a halál szája

harapdált felém

a kitolási fázis

nem bírom kiáltásában

hirtelen megszólalt a

kedves pici hangocska

sebezhető erejével

mint a vízözön

tört elő belőlem

az ujjongó

hosszan elöntő sírás

 II

a születés csodájában

ébredő melegség

csalogatott a szobába

éledő kerekség

mosolygott fehér pólyára

derengő fényes ég

csillagok sűrű világa

 III

átható tekintetű kisfiú

figyelt szelíden anyjára

nézése a büszke hegyeké hol

titkok bújnak zöldes ágra

ahol növekszik a tudás fája

erősödik férfias tiszta bája

a hit törekvő szilárd párja

megvalósuló szeretetlángja

Ábinak, ötödik fiamnak!

Átlátszóvá váltam, mégis élek.

Több ezer gondolati kép jelenik meg az agyunkban egy nap. Több ezer gondolati kép, amiket ha láthatóvá próbálnak tenni a szkennergépek,csak képek lesznek, semmi más. Képek szándék és akarat nélkül. Ha a szkennerkezelő teszi hozzá a saját életét, emlék, vagy gondolatvilágát, szándékait, értékelését, világnézetét, az nem az áldozat gondolatvilágát,szándékait, élettapasztalatát fogja tükrözni.Több ezer gondolati kép, mely módot ad a minket körülvevő világunk feltérképezéséhez, tapasztalásához, felfogásához, megértéséhez, belső megjelenítéséhez. Nyersanyag, amivel vagy kezdek valamit, vagy nem. Nyersanyagként szolgálhat művészi munka kifejezéséhez , tevékenységhez.Tükrözheti természetes környezetünket, egyszerűen csak azt, amit látunk, hallunk, tapintunk, érzünk, érzékelünk, amit csinálunk, csináltunk, vagy tervezünk. s ezek változhatnak. Természetes
környezetünket, személyeket, tárgyakat, az élővilágot, a földet, a rajta élőket. Gondolati képeket a gyerek-, magzat-, felnőttkorból, emlékképeket, mozzanatokat, melyek lehet, hogy nekem fontosak, másnak azonban nem azok.
A gondolkodás folyamat, ahol eldönthetem, mit kezdek az adott gondolati képpel. Beépítem, tovább viszem egy -egy megoldásra váró feladathoz, cselekvéshez, vagy elvetem. Használom, vagy eldobom. A gondolkodás folyamat, amely folyamat is tükröződhet gondolati képben, de nem feltétlen tükröződik. Bonyolult folyamat, melynek egyes szakaszai rövid, rövidebb, hosszú, hosszabb, és élettartó folyamatok.
Nyersanyag is lehet a gondolati kép, a közbülső állomások is gondolati képek, és az eredmények is lehetnek gondolati képhalmazok.
A gondolati halmazok át- meg átívelnek egymáson hullámszerűen. Gondolkodom, tehát vagyok. ÉLETHOSSZIG TARTÓ FOLYAMATOK.

HA tévét nézek, abból is megjelenhet egy- egy gondolati kép, de nem biztos, hogy az egész film megjelenik. Minden emberben más és más mozzanat fog jelentkezni egy-egy adott film kapcsán, de mindenkinél másképpen és más módon és más gondolati kép, vagy gondolati képek.
Nagyon rejtelmes az, amit olvasunk. A gondolati kép mindenkiben más és más ugyanazzal a könyvvel,regénnyel, verssel, novellával kapcsolatban. Az Istenbe vetett hit is megjelenhet gondolati képekben, melyeket az adott vallások cizellálhatnak. Az, aki nem hisz, egészen
másképpen fogja értelmezni ezeket a képeket. A gondolati képek akkor is megjelenhetnek, ha a másik embert hallgatod, a másik ember beszél, cselekszik, képzel, esetleg hangosan gondolkodik, vagy dolgozik. Az is lehet gondolati kép, ha csak egyszerűen beleéled magad a másik ember, vagy egy filmszereplő sorsába .A képzelet, az álomkép is gondolathalmaz, sokszor rendezetlenül.
Ha agyunk ki van téve mindenféle sugárzásnak ( lézer, mikrohullám,binaurális hangok ), vegyi anyagnak, agyi területek szándékos ingerlésének (melyet vagy egy stimulálógép, vagy egy hacker végez), a vizsgálati gamma-sugárzásnak, amit persze a néző, aki a szkennerfelvételeket nézi nem lát, mást fog látni, mint a VALÓ IGAZSÁG, VAGYIS AMI VALÓJÁBAN AZ AGYBAN
MINDEZEK
( SUGÁRZÁSOK, VEGYI ANYAGOK) NÉLKÜL VÉGBEMEGY, vagyis egy elhazudott , megmásított, a gépkezelő által kialakított gondolatmenetet, mely sokszor nem felel meg a valóságnak. Ha ehhez még hacker tevékenység is társul, mely leginkább csak szexuális zaklatásra képes, még inkább összezavarja az eredményt. A szkennergép ugyanis képtelen a szándékot megjeleníteni, és nem tudja kitalálni,
hogy az adott képpel mit is fog tenni az illető. Eldobja,vagy felhasználja.

Az embert a másik ember előtt nem a gondolati halmazai, amely több ezer képből állhat naponta – mely függ az ember hovatartozásától, életkorától,
anyagi állapotától, kultúrájától , életállapotától – minősítik, hanem tettei, és addig eltelt élete. Vajon kinek van bátorsága emberként a másik ember gondolatvilágában vájkálni?

A naponkénti több ezer gondolati képet , amit egy ember gondol, nincs az a másik ember, aki rendszerezni, szűrni, felhasználni tudná egyedi módon, csak az,
aki ezeket gondolja. Pláne, ha egy nagyon gazdag képzeleterővel, élettapasztalattal rendelkező kreatív ember gondolatait nézi úgy, hogy a gondolati képek nagy részét nem is tudja a szkennergép kimutatni, visszaadni a több ezer képből .Sőt egy- egy szó ízlelgetése, forgatása is gondolati kép, holott ez az alakító, építő, formáló folyamat élethosszig tart, mely életünk végéig rengeteg állomáson megy át. Bonyolult folyamat, melynek egyes szakaszai rövid, rövidebb, hosszú, hosszabb, és élethosszig tartó szakaszokból állnak.

Nem véletlenül dolgozik agyunk koponyában. Az agykoponya védi minden külső hatástól.
Ki védi meg az agyat a hatalomvágytól?

Szépséges 25.

gyalog indulni meg nem állni
érkezés után muzsikálni
lágy puha dallamokra várni
nézősereg között szalonnázni
édes -  keserű az élet virága
gyógyító nedvek dús korálja
csodálkozni a névtelen világra
mily jó belebújni a tudományba
utána menni jönni és sietni
hisz az élet csupa szeretni
való szépségember leány gyereknyi
kitárulkozás és adni újra csak ennyi

Harmadik fiamnak, Bálintnak!

IIF M

Mosolygós csomag

Annának

27.1994.tátra2

 

I

méhemben nőttél  hegyormon
voltál pihe a vállamon
sérült madárka hátamon
csacsogó fény világított
göndör hajú  tündérdalom

II

fenyőhatár fölött
tizenegy órán át
vittelek az úton
illat magisztrale
különös kövein
enciánok között
fojtott mézszavunkra
boldog örömteli
sziklák húrján dalolt
lelkünk ahogy vittük
csacsogó kisdedünk
kicsiny kezét fogva
piciny libasorba
bandukoltunk ezer
kétezer  méteren
huncut alkonyokba
nevettél  oly mélyen
népdal gomolyagra
ma is így hordozlak
zöldellő lombokban
szívem virágai
nyiladoznak ottan
pengő húrok csengnek
nyugodt bizalomra

48.1999.Tihany