Category Archives: P

P

Pláza

street-lamp-336556_1920mindenhol fény és fény

mesterséges remény

mit a Nap nem ér

különös tetőtér

mágneses erőtér

tetején a veréb

bús fejjel üldögél

üvegajtók mögül

kilépnek lassacskán

azok akiket rég

pótkulccsal bezártak

a ruhák kabátot

öltenek magukra

hogy kilépjenek a

lámpás félhomályba

P

Plasztikai műtét

gyógyíthatatlan

a valóságtól való

elrugaszkodás

utolsó fázisa

P

Pilátus halálra ítéli Jézust

I. állomás

a hovatovább hazugságának következménye
az elmeprogramozás butító terrorja hasít
lefölözi a világi fenegyerekek

céltalan kíméletlen tudatos aljasságait

bólogató bábuk engedelmeskedve pózolnak
lábukat törlik egy új kor megtévesztő hajnalán
nem Krisztus mossa lábát e vadonat bizarr új szónak
átjátszó hangulattornyok búgják tovább új bután
a téveszmék özöne hatalmas csíkokban szószol
csak mennek tovább nem kontrollált aggyal mi mindent vesz
ődöngnek csatornáik között biztos céltalanul
mivé lesz minden az életed nem örökké informált perc

indulnak informaták harcba sulykolják hackerek
a szeszt  ezt tudd és azt hidd józan észt halványítva el
rétegek kerülnek bajba a harmadik fél nevet

állsz némán a tömegben  folyton kiáltják a szeget
elítélt tiszta áldozat Pilátus mondja neved
20130517-munkacsy-mihaly-krisztus-pilatus-elott
Keresztút
Munkácsy Mihály : Jézus Pilátus előtt
P

Pornókirály és a rend – őrei

sikerült együttműködés
parancsra millió a tét
ki pedofíliában élt
ártatlanra bemutogat
bátor laza kézmozdulat
adományokat osztogat
újságírókkal fosztogat
magabiztos gőgindulat
a jó rossz lehet hajtja még
fordítgatja gőgtenyerét
nincs rossz nincs jó a szekerét
sokk hacker-pornó hajtja rég
kokszruhában úgy fojtogat
agyadig ér a gondolat
ne gondold hogy te törekszel
önmagadat ne ajánld fel
tökéletes ne itt legyél
a föld jéghideg itt a tél

P

Möbius

a fekete himlő halála

 

virágözönben áll          a város ahol él

gyerekkoromba néz          a szeplőtelen éj

a fák a kockakő          a villamos az ég

nevet reám a Nap          aranyló búzakék

katáng pipacsparázs          a kert fala kökény

zamata illata          barátok várt hada

kacag a májusi          szalagtalan haza

a féltő távoli          meghalt mert nincs hova

tegye virágait          a parancs lábnyoma

így soha sehova          ne dúlja álmaink

a bűn kalandhava          ne rontsa vágyaink

a kéj aranyfoga          a kártékony babér

leomlik csúf lepel          világosság a bér

P

Párbontó vagyonszerző

Kameraállás
I
Fókuszált

rugdalják páran
pofozzák bátran
gyomorba hasba
dülöngél jobbra
dülöngél balra

kamera kutatja
pattog az ember
mutatja egyedül

hol vannak a kínzók

II
Összeszerkesztett

asszony a párnán
férjével ágyán
együttlét csúcsán

címlapok hátán
idegen vágyán

Kerítő

haj dana dana dan
egymásra és nem énrám
haj dana dana dan
hú de haragszanak haj

Lakásbitorló

a válás könnyű lesz
szeretőt kurvát vesz
dobja hű aráját

szerződés kis színén
a lakás a miénk

A tulajdonosnő

I

Aki mindezt  megrendezte
Árult szívét teregette
Egy bordélyház örököse

II

tönkretett házasságok
elpusztított családok
szülők nélkül maradt
gyerekek kínjai
a szomorú szemű
halk hajléktalanok
parttalan pírjai
szakadatlan kiabálnak
a hazugság dús övében

 

normal_13_kerito_84

 

 

 

 

 

 

 

 

Bálványos Huba : Kerítő  1984/tusrajz/

P

Porond

Múlt

/mire képes a kábítószer
és az otthontalan  gyűlölet/

 

éjszaka olvad a Hold peremén
áthasad vásznán a hajnal
félelem integet ívszekerén

férfiak állnak a gyep szövetén
részegen úsznak a gúnyban
görcsben üvöltve a fű közepén
fiatal kapar a porban

vizelet árama barna fején
illata bomlik az orrban
fájdaloműrben a gyomra elég
vérzik a nyálka belobban

sárba tiporva kiáltana még
hagyjatok engem magamra
zöld üveg álla legyinti fejét
zuhan a teste talajra

éjszaka szűköl a Hold peremén
átvirrad vásznán a hajnal
rémület integet ívszekerén

Jelen

csak álltam én középen
védtem a védtelent
a védtelen bosszút vet
most sárlavina megtemet

hová a harc még mindig és újra
mosd meg kezed tedd fel öved
ne a félelemre építs bújva
nyújtsd a kezed bízzál újra

Jövő

majoránnás nappalon
szikrázik a levegő
odahajol a te fiad
kedves arcú szerető

csillagánizs illat leli
gyertya – lobos hajnalon
karcsú leány levegőm lett
ellenségtől fél nagyon

kérlek apám édesapám
ne legyél oly mogorva
az ellenség édes lánya
szívem szakad meg rajta

nászágyamba viszem én most
áldást adjál házamra
dobd el azt a bosszúkardot
tisztítsd szíved alatta

mhgchg_mh2

P

Pásztázó röntgen

Szem

teremtmény
nem lát a
Teremtő
Szívével

Gondolatrabló

milliárd naprendszerek térközében
megpillantasz egy-két aszteroidát
ohó tudod a naprendszerek titkát
pedig csak pár kődarab lelt rád

IIF P

Politikai öngól

antitőke

egy család
beleegyezés
nélküli
mutogatása
hangosítása

 

IIF P

PONTGYERTYA

lelkemben úgy élsz magyar nemzet
kívüle sok-sok világ
nézlek értlek és szeretlek
megbocsátok minden hibát
megbocsátom hátsó tetteid
nem tudod mi végből miért vagy itt
rajtam élezett fogat nyelveket
mellyel gyermekeimet megvered
gúnyokat és lelki szenvedést
éveken át tartó megvetést
fizikai sebek kibocsátóinak
ne szenvedjenek ily nagy kínokat
mutogatást hazudozást
sárba lökést megtaposást
hamis cikket  kamerát
újságíró panamát
fontolás nélküli hangokat
hűségtagadó szólamodat
erőszakos ráhatást
fenyegető számadást
kényszerített életet
lehajtott vigyorgó fejeket

kívánok csillogó szemeket
daloló tiszta tekintetet
bátorító kézfogást
szabadságba eljutást