Category Archives: TT

N TT

Nemzetőrző

C 2 Égi madár

 

 

 

 

 

nem az vagyok akire gondoltál
fényesebb minden várnál
csodákkal teli tónál
nem az vagyok akire várnál
nem a test vagyok
lélek küldötte lángvár

a válasz sem vagyok
válaszod szerényen áll már
segítőd vagyok
milliónyi nádszál
gyermekeim angyalok
országom zenéje rád száll

világrengető karok
csomókba hullva látnál
fénynyelőd vagyok
te vagy Szarumán-gyár
lássa minden élő és halott
szeszélyed mindent átjár

 

SZ TT

Szerelmem Magyarország

Vajon ki kész a nemzet     létéért szenvedésben
Szelíden állni vétlen    viharban kertelésben
Vergődni hogy letépi   tollát a népnek ágnak
Világfa hajt virágnak   világgyümölcs hazának
Irigységtől vakulva       satnyán száguldva kényen
Karcsú szerencsetálban    ragaszkodva vagyonhoz
Téblábolva  az idő         torkában jut szoroshoz
Ízekre szedett erő        hajtja tovább tetőre
Nem nézi ki magyarból    de magyar a jövője
Nem gyűlölve nevetve    platánok közt előre
Ne sarcolj te ne átkozz     álmaidé e város
Ez ország békessége       vágyaiban nem sáros
Halljátok meg nemzetek   belőlünk születtetek
Itt van szülőanyátok     szeretve szeressetek

Ne tapossátok az új     a fényes fáklyalángot

chain-bridge-111329_1920

 

 

E TT

Elveszett bárány

Szarvasok vágtatnak föld felett ugratnak tavaszvirág keresztjén
Erdőkön mezőkön kikelet redőkön sólyomszárnyú bivaly fél
Eldobott mezőség dús nyaláb szegélyén rengeteg nagy fenyőtér

Rengeteg mezőben lenge táj felhőben új Nap kél ma újra él
Készülő vigasság lankatag sokaság körök között gondra tér
Teremtő Békesség Lánglelkű Ércesség szilajosan partot ér

Királyok királya lovagok tanyája zuzmószínű apja Él
Zsizsereg árnyéka szókat véd tányérja tudatosan megcserél
Zsugorít földeket zsugorít füleket hegyeiben rossz szekér

Zergéken átrohan villódzó képroham ladikjain denevér
Igazat hamisra hamisat igazra szertelenül megcserél
Legyetek hamisak hamisak legyetek gondolatán tevegél

Vihogban vakogás szavakon dadogás elméleted mit sem ér
Csermelyes csobogás veretes táncolás csacsognak az erecskék
Futnak a szarvasok zendülnek harsognak  farkasok a pénzükért

Szarvasok futnak most légies futamot országomért Istenért

 

/a szarvas Isten küldötte  szent angyala/

E TT

EMBERISÉG CSILLAGAI

 

IGAZ

/Tóth Ilonka emlékére/

vérpadra vontak egy ártatlan embert
rágalmazták gúnyos gazruhában
koholmánnyal körmére mentek

szolgált a sok-sok betegszobában
kicsinyt nagyot gyógyított tanult
szelíd szeretettel ápolt bátran

nem számított az ártatlan múlt
vádlottak kínpadjára ültették
huszonéves lányt kínoztak vadul

meggyalázták gyenge testét
hamis tanúi sorakoztak
nem létezett bűnnel ütlegelték

észérvvel védekezett egy fiatal
jaj akasztófára húzták mihamar

 

 

ERŐS EMBER

hegedült kicsinynek nagynak
megtörték ujjait
pengetett a szenvedőknek
levágták karjait

csonka kézzel dalolt táncolt
szétrúgták lábait
megszabdalt testtel énekelt
elnyomták szavait

annál inkább
zengett zúgott
a rabkórus

 

VEZEKLŐ

 

hárfa szól a dzsungelben
tetemek felett pengeti
rabruhában a szél
és a simogatásra termett kéz

halottait siratja
a millió gyászolt embert
énekel csak énekel
talán egyszer megnyugszik
a vérző dzsungel megbékél

BÁTOR

a ruandai éjszakában
csak mentek a fegyveresek
házról házra jártak
szabdalták az embereket
rabolták a gyerekeket

asszony állt az udvarán
metszették bokából térdből
folytatták míg fel nem darabolták
ó ruandai emberek
gyászolnak a fellegek

ó ruandai asszonyok
sóhajtoznak a pálmafák alatt
könnyeznek a monszunesőkbe
bújtatott angyalok
ó ruandai asszonyok

ó jaj véres Ruanda
kiáltanak az angyalok
fiú fut 30 kilométert
lélekszakadva
segítségért sír teste arca
mentsétek meg az erdőbe rejtett
gyerekeket
adjatok gyerekkort

ne holnap még ma

A TT

A Nap szépsége

Antiequilibrium

szüless meg erőszak nélkül
éld meg gyerekkorodat erőszak nélkül
mesélj erőszak nélkül
legyél játékos erőszak nélkül

beszélj erőszak nélkül
éld meg leányságodat
legénységedet erőszak nélkül
esküdj erőszak nélkül
nevelj erőszak nélkül

áldozz erőszak nélkül
nézz láss erőszak nélkül
érints erőszak nélkül
simogass erőszak nélkül

olvass erőszak nélkül
nevess erőszak nélkül
légy jó erőszak nélkül
tanulj erőszak nélkül

szaladj erőszak nélkül
labdázz erőszak nélkül
gyalogolj erőszak nélkül
kerékpározz erőszak nélkül

szavalj erőszak nélkül
hallgass erőszak nélkül
hidd Istent erőszak nélkül
szólíts erőszak nélkül

sportolj erőszak nélkül
álmodj erőszak nélkül
érezz erőszak nélkül
dolgozz erőszak nélkül

segíts erőszak nélkül
alkoss erőszak nélkül
nyerj erőszak nélkül
pihenj erőszak nélkül

szakíts erőszak nélkül
széledj erőszak nélkül
szomorkodj erőszak nélkül
örülj erőszak nélkül

ölelj erőszak nélkül
szavazz erőszak nélkül
repülj erőszak nélkül
áldozz erőszak nélkül

táncolj erőszak nélkül
távozz erőszak nélkül
karcsúsíts erőszak nélkül
járj a vízen erőszak nélkül

szelídíts erőszak nélkül
nyaralj erőszak nélkül
telelj erőszak nélkül
lélegezz erőszak nélkül

harcolj erőszak nélkül
bocsáss meg erőszak nélkül
ússz /ne az árral/ erőszak nélkül
aludj erőszak nélkül

gondolkozz erőszak nélkül
dalolj erőszak nélkül
építs erőszak nélkül
gondozz földet virágot fát állatot embert
erőszak nélkül

kérj adj erőszak nélkül
lobogj erőszak nélkül
légy hű erőszak nélkül
ragyogj erőszak nélkül

Merj élni
Erőszak nélkül

 

SZ TT

Szalamandra

tavak élnek a Föld közepén
rab a hó rab a szél
öleli a szegényt

szeme fényre vadász kiabál
keresi kutató igazát
valami ragyogó puhaság
valami ragyogó puhaság

született levegő vigaszán
remegő szavazók piacán
szelíden szeretők tavaszán
szelíden szeretők tavaszán

szalamandra:
szalamandra, tűzgyík (lat. Salamandra salamandra):. – Antik hagyomány szerint a tűzben is képes élni. Physiologus szerint a ~, ha tűzbe esik, nem ég meg, hanem eloltja a tüzet. Így az igaz embernek, mint a →három ifjúnak a tüzes kemencében, sem árthat semmi (Iz 43,2). Úgy vélekedtek a ~ról, hogy a jó tüzet föl tudja szítani, a rosszat el tudja oltani, ezért jelképezheti Krisztust (Lk 12,49) és az igazságosságot is (ezért választotta I. Ferenc fr. kir. címerállatának). Nem nélkülinek hitték, ezért a szüzesség szimbóluma is. A →négy elem közül a tűz megtestesítője. – A kk. műv-ben mindenféle láng jelképe. Úgy hitték, megfiatalodik a tűzben**

SZ TT

Szimbiózis

 

a terasz korlátja fölé bújik
levelein sivatagi világ szunnyad
élénk világoszöld színében
kitárt tenyered kicsit érdes rajza

mögötte ágait felfelé hajlítva óvón magasodik
hidegben létével a meleget tartja
tűlevelein szikrázik a nap
a szél énekel halkan finoman pendít rajta

így él a fügefa
fává nyújtja a négy évszak ölelő karja
szorosan vigyázza őt a fenyő
a hidegtűrő fajta

 

SZ TT

Szent Kristóf csillaga


/Egry József: Szent Kristóf/

Óriásfülnek

a hazugság apró szálait
tekergeted bogozgatod
alkut kötöttél az ördöggel
számtalan kincsed eladod

nem kellesz az ördögnek
Isten terve felragyog

É TT

Építkezés


homokvárat
épít aki
hazug szóra
félelemre
burkolt és nyílt
erőszakra
alapoz

L TT

Lélek

a szikla áthangolt tere előtt
az árnyék szüntelen foltja sötét
kicsiny fák és fenyők között
csillagos ég borul föléd

belül a pára állandó szelén
valami készül a sok év alatt
szökik a víz a fény a föld szemén
selymes alakzatok parázslanak

vizek királyai törpék szavak
zászlók lógnak szirtek alatt
gömbbuborék fürtjeiben
elevenít a pillanat

üde tavak türkizében
átlátszó a mozzanat
látod magad tiszta vízben
örök fényed áthalad

a